برنا پلتفرمی باز است که به بازیگران مختلف اجازه توسعه کاربردها و استفاده از زیرساخت‌ها را می‌دهد. گروه‌های مختلف بازیگران هر یک نقش‌های متعددی در برنا بر عهده دارند تا اکوسیستم آن بتواند با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و امنیتی بالاترین بازدهی و بهترین تجربه کاربری را در اختیار قرار دهد.

اکوسیستم برنا
نقش
بازیگر
 • خلق نقدینگی مرتبط با ریال
 • مجوزدهی و تعریف چارچوب‌ها و مدیریت انتشار دارایی‌های دیگر مرتبط با بانک مرکزی همچون اوراق مشارکت
 • تعریف سیاست‌های مربوط به چارچوب‌های قانونی بر روی شبکه

بانک مرکزی

 • ترویج برنا بین بازیگران مختلف
 • توسعه و نگهداری زیرساخت‌های پلتفرم
 • توسعه سرویس‌های پایه و عمومی
 • مجوزدهی، تأیید و مدیریت بازیگران اصلی به‌خصوص دارندگان دفاتر اطلاعاتی و تأییدکنندگان تراکنش‌ها
 • تعریف سیاست‌های مربوط به زیرساخت بر روی شبکه

برنا

 • دریافت گزارش‌های موردنظر در چارچوب قانون و رعایت حریم شخصی در مورد تراکنش‌ها

نهادهای دولتی

 • ثبت‌نام و احراز هویت استفاده‌کنندگان
 • تأمین سرویس احراز هویت برای دیگر بازیگران
 • متولی و نگهبان دفتر توزیع‌شده
 • خدمت‌رسانی به‌عنوان تأییدکننده تراکنش‌ها و دریافت کارمزد
 • تعریف و ارائه خدمات بانکی و دیگر خدمات ارزش‌افزوده بر روی پلتفرم مانند سپرده بانکی

بانک‌ها و مؤسسات مالی

 • توسعه سرویس‌های موردنظر بانک‌ها و شرکت‌ها بر روی برنا
 • ارائه خدمات زیرساختی و به‌عنوان خدمت به بازیگران

تأمین‌کنندگان فناوری

 • تعریف و ارائه سرویس‌های فین‌تک بر روی پلتفرم به استفاده‌کنندگان
 • همکاری در تأمین داده‌های مشترک برای دیگر بازیگران

فینتک‌ها

 • احراز هویت و دریافت کلید عمومی و خصوصی خود از بانک
 • استفاده از خدمات مختلف بازیگران برنا در چارچوب قوانین

استفاده‌کنندگان (مردم و شرکت‌ها)