دسته بندی : مقاله

بلاکچین در صنعت بانکداری

مقدمه بانکداری به‌عنوان صنعتی که به‌احتمال فراوان، به‌شدت تحت تأثیر زنجیره‌بلوک قرار...

پلتفرم مدیریت هویت شوکارد

لطفاً کارت ملی خود را لطف نکنید! نگاهی به پلتفرم مدیریت هویت شوکارد “یک کارت...