استفاده از خدمات برنا برای کسب‌وکارها

بازیگر : برنا

نقش:

 • ترویج برنا بین بازیگران مختلف
 • توسعه و نگهداری زیرساخت‌های پلتفرم
 • توسعه سرویس‌های پایه و عمومی
 • مجوزدهی، تأیید و مدیریت بازیگران اصلی به‌خصوص دارندگان دفاتر اطلاعاتی و تأییدکنندگان تراکنش‌ها

بازیگر : بانک مرکزی

نقش:

 • خلق نقدینگی مرتبط با ریال
 • مجوزدهی و تعریف چارچوب‌ها و مدیریت انتشار دارایی‌های دیگر مرتبط با بانک مرکزی همچون اوراق مشارکت
 • تعریف سیاست‌های مربوط به چارچوب‌های قانونی بر روی شبکه

بازیگر : بانک‌ها و مؤسسات مالی

نقش:

 • ثبت‌نام و احراز هویت استفاده‌کنندگان
 • تأمین سرویس احراز هویت برای دیگر بازیگران
 • متولی و نگهبان دفتر توزیع‌شده
 • خدمت‌رسانی به‌عنوان تأییدکننده تراکنش‌ها و دریافت کارمزد

بازیگر : نهادهای دولتی

نقش:

 • دریافت گزارش‌های موردنظر در چارچوب قانون و رعایت حریم شخصی در مورد تراکنش‌ها

بازیگر : فینتک‌ها

نقش:

 • تعریف و ارائه سرویس‌های فین‌تک بر روی پلتفرم به استفاده‌کنندگان
 • همکاری در تأمین داده‌های مشترک برای دیگر بازیگران

بازیگر : تأمین‌کنندگان فناوری

نقش:

 • توسعه سرویس‌های موردنظر بانک‌ها و شرکت‌ها بر روی برنا
 • ارائه خدمات زیرساختی و به‌عنوان خدمت به بازیگران

بازیگر : استفاده‌کنندگان (مردم و شرکت‌ها)

نقش:

 • احراز هویت و دریافت کلید عمومی و خصوصی خود از بانک
 • استفاده از خدمات مختلف بازیگران برنا در چارچوب قوانین