سند تشریحی زیرساخت خدمات بانکی مبتنی بر بلاکچین

در این سپیدنامه، خلاصه‌ای از چگونگی کارکرد برنا ارائه شده است. در بخش اول به توضیح مفاهیم پایه در حوزه بلاکچین پرداخته شده تا مخاطب با فناوری و مدل‌ذهنی این ساختار آشنا شود. بخش دوم، به معرفی و بررسی کلی برنا از منظر کاربردی و تجاری اختصاص یافته و در بخش نهایی نیز معماری فنی این سیستم تشریح شده است.

برای دانلود یا بر روی مقاله و یا اینجا کلیک کنید.

سپیدنامه برنا